Ο Θερινός Κινηματογράφος κλείνει.
Ραντεβού σε λίγες ημέρες στο Χειμερινό Κινηματοθέατρο.
Ευχαριστουμε.