Ο Κινηματογράφος θα παραμείνει κλειστός λόγω βλάβης της μηχανής προβολής. Θα σας ενημερώσουμε για την επαναλειτουργία του τις επόμενες μέρες.